Start

Kriminologi – Läran om kriminalitet… och mycket mer

Det är läran om brott och straff, rättsutvecklingen, brotts- och missbruksprevention, återfallsprevention, teorier och orsaker om kriminalitet, lagstiftning, rättssociologi etc. För mig har kriminologin tre huvudgrenar:
1. Förebyggande åtgärder som omfattar hela samhället.
2. Nutida åtgärder som träder in när kriminaliteten redan är en faktor.
3. Effektiva påföljder.
Kriminologi är ett fält i ständig utveckling. Det finns oändligt med forskningsområden att fördjupa sig i.
Syftet med sidan  är att kasta ljus på samhället utifrån ett kriminologiskt och rättssociologiskt perspektiv. Genom mina blogginlägg önskar jag väcka tankar och funderingar hos läsaren som kan skapa en debatt om ämnet.