Det är officiellt

Nu kan jag med stolthet säga att jag är kriminolog. Den 5:e juni var det dags för examensceremonin som gick utmärkt.

Vad händer nu då?

Jag har heltidsjobb över sommaren på Kriminalvården i Ystad. Det är där jag började jobba i april förra året och där jag har jobbat i perioder sedan dess. Jag hade hoppats på en tillsvidareanställning (eller heltidsarbete året ut) i Ystad men eftersom anstalten i Kirseberg stänger tillfälligt för renovering kommer alla deras anställda att omplaceras runtom i Skåne. De har förtur till alla arbeten inom Kriminalvården och därmed hamnar vi vanliga dödliga utanför. Olyckligt för mig att det händer nu, men tur för dem att med omplaceringar. Jag söker alltså jobb för fullt. Tjänster som jag har sökt hittills har varit inom offentliga sektorn och för den största delen inneburit utredningsarbete. Som backup har jag sökt till masterprogrammet i kriminologi.

Tills jag vet vad som händer med mig efter sommaren tänker jag njuta av mina lediga dagar samt göra mitt bästa i Ystad. Jag är trots allt kriminolog och glad.

Termin 6, sista terminen

Min sista termin har pågått nu i cirka två månader. Två intensiva månader måste jag medge. De 6 första veckorna innebär 6 vetenskapliga essäer som skulle vara runt 7 sidor långa och redovisas på ett seminarium varje tisdag när arbetet är inlämnat. Första veckan var temat valfritt, och därefter hade vi fyra teman för att sedan skriva fritt igen till sista essän som skulle vara dubbelt så omfattande som de andra. Sista arbetet skulle dessutom redovisas inför fler än endast kurskamraterna; föreläsare, andra studenter och övriga intresserade. Tre arbeten skrev jag i grupp och tre skrev jag själv.

Som kriminolog kan man skriva om oändligt många ämnen även om det finns ett tema som begränsar valalternativen. Jag tänkte skriva ner vad jag har producerat den terminen ifall någon skulle behöva inspiration.

Vecka 1, valfritt tema: ”Normbildning och medias bild av rätten”

Vecka 2, postkolonialism:  ”Sveriges sexköpslag – de glömda kvinnorna”

Vecka 3, Max Weber:  ”Thomas Rudin – när rika begår brott”

Vecka 4, social kontroll: ”Polisens volontärer: Den sociala rollen i samhället”

Vecka 5, boken Toward a unified criminology: ”Kriminella gäng och dess komplexitet ur ett kriminologiskt perspektiv”

Vecka 6, valfritt tema: ”Tidigt normbrytande beteende och betydelsen för kriminalitet i vuxen ålder”

Det var innehållet i delkurs 1. Delkurs 2 är det som man har förberett sig för under hela utbildningen; C-uppsatsen, kandidatuppsatsen eller som det också kallas examensarbetet. Kära barn har många barn! Till den stora uppsatsen skriver jag om medföljande barn till föräldrar i fängelse. Arbetet är i full gång och det är många trådar att hålla i samtidigt, men när allting sitter på sin plats kommer jag ha ett utmärkt arbete att avsluta min utbildning med.

När jag har mer tid kommer jag att skriva både om c-uppsatsens innehåll och essäerna mest intressanta resultat och slutsatser.

 

Vad är kriminologi?

Jag får ofta frågor som ”Vad är kriminologi?”, ”Finns det kriminologer?”, ”Vad jobbar man med?”, ”Är det som CSI?” osv.

Den korta definitionen är att kriminologi är läran om kriminalitet. Den långa förklaringen är att kriminologin är den samhällsvetenskapliga disciplinen som studerar:

– Kriminellt beteende och orsakerna bakom det.

– Utvecklingsvägar för kriminalitet.

– Normbrytande beteende och dess betydelse för en kriminell livsstil.

– Lagarnas tillkomst, tillämpning och samhällspåverkan.

– Sociala och rättsliga normer.

– Preventivt arbete och dess för- och nackdelar.

– Samhällets reaktioner på brott.

– Kriminalpolitik, kriminalisering och avkriminalisering av handlingar och fenomen.

– Påföljdssystemets effektivitet. 

– Viktimologi.

Jag kan skriva fler punkter om vad kriminologin innebär, men gemensamt för alla är att de har fokus på samhälleliga fenomen, sociala konstruktioner av brott samt teorier bakom kriminellt beteende och brottsprevention.

Så ja, kriminologer finns. Landets mest kända kriminologer är Leif GW Persson och Jerzy Sarnecki. Varken de två eller andra kriminologer har CSI-liknande arbetsuppgifter. Att säkra fingeravtryck, analysera dna och övrig bevissäkring är kriminaltekniskt arbete. I Sverige ansvarar Statens kriminaltekniska laboratorium-SKL för analyser av det slaget, medan kriminologer är intresserade av att analysera mänskligt beteende och sociala sammanhang.

Var kan kriminologer få jobb? Inom polisen finns många jobb då efterfrågan på civilutredare ökar. Kartläggning av brottslighet inom ett område är ett annat alternativ. Inom kommunal verksamhet kan man jobba med brottsförebyggande projekt, ta fram utbildningsmaterial till myndigheter eller arbeta trygghetsskapande åtgärder. Programverksamheten inom kriminalvården är en annan stor arena för kriminologer. Också att jobba som kriminalvårdare eller andra befattningar inom kriminalvården är möjligt.

En av mina kurskamrater som också praktiserar den terminen har sin praktik på socialdepartementet där hon får jobba med barnkonventionen och statens åtgärder mot bl.a barnpornografi. En annan kursare har fått praktik på en konsultfirma inom säkerhet där de utbildar andra företag i att skydda sin verksamhet, hantera hot och kriser osv. Kursaren fått i uppgift att utveckla strategier mot varumärkesintrång. Stiftelsen Tryggare Sverige har också fått en kriminologkandidat som gör en undersökning av anhörigstöd till våldsdödade.

Jag nämner några av mina kursares praktikplatser och uppgifter för att visa på konkreta arbetsplatser samt konkreta arbetsuppgifter. Det är också bra att känna till att kriminologyrket  kan innebära allt ifrån direkt kontakt med människor, pappersarbete i form av utredningar och kartläggningar, framtagning av material och utbildningar eller samverkan mellan myndigheter och organisationer. Det är det individuella intresset som styr valet av fokusområdet och därmed arbetsplatsen.

 

Termin 5

Utbildningens femte termin består av antingen arbetslivspraktik, utlandsstudier eller en valfri kurs omfattande 30 hp. Att fritt kunna välja vad man ska göra denna termin är för att ge studenten möjligheten att utforska det kriminologiska fältet utifrån eget intresse. En del vill se hur man jobbar internationellt. En del vill läsa mer teoretiskt, medan andra vill lämna universitetsvärlden och komma ut till verkligheten. Jag tillhör den sista gruppen. Att läsa kriminologi är roligt, men jag har tröttnat på att läsa och vill istället göra.

För fyra veckor sedan började jag på Plattform Malmö som tillhör Sociala resursförvaltningen i Malmö Stad. Där jobbar man med flera verksamheter som t.ex. Konsultationsteamet för avhoppare från kriminella gäng, Stödcentrum för brottsutsatta och MST-teamet för familjebehandling. Huvudgruppen de riktar sig till är alltså människor som har hamnat i otillbörliga förhållanden.

Själv jobbar jag strategiskt med projektet Våga vittna som ska öka ungdomars kunskaper om rättsväsendet, rättsprocesser när brott blir anmält tills det att någon blir dömd för det brottet, vilka skyldigheter och rättigheter ett vittne har samt vilket stöd detta kan få. Min andra vetenskapliga uppgift blir att göra en utvärdering av ungdomstjänsten i staden. Det ska bli spännande att sätta igång med det arbetet som jag beräknar kommer börja nästa vecka.

Utöver praktiken har jag valt att läsa en kurs på 15 hp i rättspsykologi. Jag kunde bara inte gå miste om att läsa den kursen som innehåller så många intressanta moment.

Mer om Våga vittna, Ungdomstjänsten och rättspsykologin kommer jag att skriva om i varsitt inlägg.

Termin Fyra

Den 22/1 sparkades programmets fjärde termin igång. Den är ganska flexibel och består av två delar.

Första delen

Det är den obligatoriska delen och består av juridiska studier omfattande 15 hp. Straffrätten står i fokus till skillnad från termin 2 då det var offentliga rätten som vi läste. Kursen ges på halvfart och löper över hela terminen, dvs. fram till juni. Vi har föreläsningar en gång i veckan och vissa veckor har vi även seminarier som är obligatoriska.

Behöver jag säga att jag älskar den kursen? Straffrätten är min starka sida och det kändes bra på de första föreläsningarna eftersom jag kunde det som lektorn pratade om. Han gick igenom straffrättens allmänna läror. Det är de principer och tankar som styr straffrätten men som inte alltid finns uttryckta i en paragraf. De finns istället i doktrin samt praxis och de får man lära sig helt enkelt. Den närmaste delen ska ägnas åt brottsbalkens andra avdelning som behandlar själva brotten.

Andra delen

Består av en valfri kurs på minst 15 hp, men den ska ändå ha anknytning till det kriminologiska området. Några exempel på kurser som mina klasskamrater har valt att läsa är psykologi, sociologi, rättssociologi, statistik, statsvetenskap, mänskliga rättigheter, rättsvetenskap och diverse juridiska kurser. Som ni ser är valmöjligheterna stora, men man kan t.ex. inte läsa konst, språk eller fysik. Det är uppenbart att de saknar koppling till kriminologin.

Själv ska jag läsa Allmän socialpsykologi 15 hp distans på Växjö. Även den löper under hela terminen och jag kommer vara i Växjö vid fem tillfällen för seminarier. Psykologi är jag också väldigt intresserad av så den kursen har jag också sett fram emot. Mindre roligt att behöva åka så långt en gång i månaden men den fanns inte någon annanstans.

Den terminen känns bra med andra ord :)