Rättssäkerheten gör inga undantag

Onsdagens Uppdrag granskning på SVT handlade om Geir Lippestads arbete före och under århundrades rättegång i Norge. Han var Anders Breiviks försvarsadvokat. Många undrar säkert hur man kan förvara en massmördare, en terrorist, en störd människa eller hur man vill kalla Breivik. Lippestads första tanke var att han inte skulle göra det. Han har själv barn i offrens ålder och skulle inte kunna göra jobbet.

Hans tankar tog en annan riktning när hans fru upplyste honom om hans plikt som jurist. Hon som är sjuksköterska menada att om Breivik hade kommit in till sjukhuset med skador skulle hon och läkarna göra sitt jobb utan att grubbla vidare över vem personen var. På samma sätt borde Lippestad handla.

En annan anledning som gjorde att han åtog sig fallet var rättssäkerheten. Under en föreläsning för juridikstudenter i Norge tog han upp det. Rättssäkerheten har många komponenter där rätten till en rättvis rättegång med opartiska domare och rätten till en försvarare några centrala punkter. Hans tro på rättssäkerheten gjorde det självklart för honom att ta fallet. Till dem framtida juristerna rekommenderade han att de skulle lägga lika stor vikt vid den som han själv gjorde. Det var han stolt över, och det är han säkert fortfarande.

När man har något och alltid haft det tar man det för givet. Det är ingen självklarhet att alla som är misstänkta för brott ska ha en rättvis rättegång. Det är på det sättet endast för att det är reglerat i lag, och den regleringen kom till genom hårt arbete. Det har alltså inte alltid varit som idag. Rättssäkerheten har inte heller nått ut till hela världen. I många länder döms man efter sin status eller saknad av den. Den som inte har ekonomiska möjligheter har inte heller en chans att försvara sig. Den som har en fiende inom den bestämmande makten får inte ens möjligheten att skaffa sig ett försvar. Om vår rättssäkerhet börjar göra undantag genom att utesluta vissa kriminella börjar den samtidigt förlora sin kraft och mening. Snart skulle alla bli den där brottslingen som inte förtjänar att försvaras. Då kan det även handla om mig eller dig!

Det var därför absolut det enda rätta att Breivik fick sitt försvar som alla andra brottslingar.

För att se programmet går det bra att klicka på länken nedan:

http://www.svtplay.se/uppdrag-granskning