Termin Fyra

Den 22/1 sparkades programmets fjärde termin igång. Den är ganska flexibel och består av två delar.

Första delen

Det är den obligatoriska delen och består av juridiska studier omfattande 15 hp. Straffrätten står i fokus till skillnad från termin 2 då det var offentliga rätten som vi läste. Kursen ges på halvfart och löper över hela terminen, dvs. fram till juni. Vi har föreläsningar en gång i veckan och vissa veckor har vi även seminarier som är obligatoriska.

Behöver jag säga att jag älskar den kursen? Straffrätten är min starka sida och det kändes bra på de första föreläsningarna eftersom jag kunde det som lektorn pratade om. Han gick igenom straffrättens allmänna läror. Det är de principer och tankar som styr straffrätten men som inte alltid finns uttryckta i en paragraf. De finns istället i doktrin samt praxis och de får man lära sig helt enkelt. Den närmaste delen ska ägnas åt brottsbalkens andra avdelning som behandlar själva brotten.

Andra delen

Består av en valfri kurs på minst 15 hp, men den ska ändå ha anknytning till det kriminologiska området. Några exempel på kurser som mina klasskamrater har valt att läsa är psykologi, sociologi, rättssociologi, statistik, statsvetenskap, mänskliga rättigheter, rättsvetenskap och diverse juridiska kurser. Som ni ser är valmöjligheterna stora, men man kan t.ex. inte läsa konst, språk eller fysik. Det är uppenbart att de saknar koppling till kriminologin.

Själv ska jag läsa Allmän socialpsykologi 15 hp distans på Växjö. Även den löper under hela terminen och jag kommer vara i Växjö vid fem tillfällen för seminarier. Psykologi är jag också väldigt intresserad av så den kursen har jag också sett fram emot. Mindre roligt att behöva åka så långt en gång i månaden men den fanns inte någon annanstans.

Den terminen känns bra med andra ord :)