Intressant läsning

För den intresserade av vidare läsning om det viktimologiska fältet har jag tänkt tipsa om några sajter och böcker.

Stiftelsen Tryggare Sverige, som även har ett viktimologiskt nätverk som man kan bli medlem i.

Brottsoffersmyndigheten med information till brottsdrabbade om allt ifrån kontakt med polis, rättegång och ersättningar.

Litteraturtips:

– ”Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod” av Anita Heber, Eva Tiby & Sofia Wikman (red.)

”Det motspänstiga offret”  av Malin Åkerström & Ingrid Sahlin

”Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur” av Bo Nilsson