Min nya arbetsgivare

Efter sju veckor som kriminalvårdare på anstalten och häktet Ystad är det dags att skriva om kriminalvården som arbetsgivare och myndighet. Det finns oändligt mycket information att skriva om KV men jag tar det jag anser är mest intressant. Den som vill läsa mer kan gå in på hemsidan http://www.kriminalvarden.se/

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kriminalv%C3%A5rden_vapen.svg

Kriminalvårdens heraldiska vapen, som ni ser ovan består av en silvernyckel som låser in det gamla livet, och en guldnyckel som låser upp för ett nytt liv. De tre taggarna på nycklarna symboliserar kv:s tre huvudgrenar; häkte, anstalt och frivård. Skölden och kronan representerar Sverige och det svenska rättsväsendet.
Det kan sägas en del om KV:s devis ”Bättre ut” som står för vår vision men det viktigaste budskapet är att vi ska åstadkomma en positiv skillnad för våra klienter. Vi ska jobba klientnära, professionellt, rättssäkert och pålitligt.
KV:s arbete styrs av en mängd lagar, förordningar och föreskrifter. De mest centrala för det dagliga arbetet är:

 

Fängelselagen
Häkteslagen
Förvaltningslagen
Offentlighets- och sekretesslagen
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS)
Förordningen om verkställighet av frivårdspåföljder

 

Dessa finns att läsa i lagböcker eller på olika lagrum på nätet. En bra sida är https://lagen.nu/ . Riksdagens hemsida går också bra att använda, men där krävs det att man kan SFS-numret till den eftersökta lagen.
Som sagt finns det mycket mer på hemsidan att läsa. Jag kommer kontinuerligt att uppdatera med intressanta nyheter från kriminalvården.