En av kriminologins släktingar

Rättspsykologi är en nära släkting till kriminologin. Med enkla ord kan rättspsykologin definieras som ”psykologi i rättsväsendet”. Men vad innebär det då? det innebär att forska fram och omsätta psykologiska kunskaper inom rättsväsendet.

Det finn två inriktningar inom rättspsykologin:

1-     Den första inriktningen handlar om människorna som är av relevans för rättsväsendet. Permanenta aktörer är t.ex. åklagare och poliser, medan tillfälliga aktörer är sådana som kommer på kortvariga besök som t.ex. vittnen. Forskningen inom denna inriktning fokuserar på dessa aktörers effekter på rättssystemet, samt rättssystemets effekter på aktörerna.

2-     Användningen av psykologiska kunskaper i rättsliga sammanhang är fokusområdet för den andra inriktningen. Den kallas även för tillämpad psykologi och syftar till att omsätta kunskapen i praktiska sammanhang som t.ex. inom kriminalvården.

Områden som rättspsykologi behandlar bland annat vittnespsykologi, gärningsmannaprofilering, utredningspsykologi och förhörsmetoder. Studier som kan överlappa varandra är lögnens psykologi och falska erkännanden. Rättspsykologi är alltså ett paraplybegrepp som rymmer flera underområden som är mål för forskning, men som också praktiseras i det dagliga arbetet inom rättsväsendet.