Inte hela sanningen

Källa: http://www.expressen.se/nyheter/25-aring-behandlad-som-fangarna-pa-guantanamo/

ISOLERAD. Här på Hällbyanstalten i Kvicksund utanför Eskilstuna har 25-åringen burit handbojor fästade i ett fängsel runt midjan. Foto: JOAKIM SERRANDER

I januari 2009 började denna och andra bilder cirkulera runt i media och väcka starka reaktioner bland befolkningen. Behandlingen av den intagna jämfördes med behandlingen av fångarna i Guantanamo. Expressen skrev t.ex. följande:

”25-åringen hölls isolerad på sex kvadratmeter i väntan på utvisning. I cellen bar han, likt fångarna i terrorfängelset på Guantánamobasen, handbojor fästa i ett fängsel runt midjan. När han skulle köras till sitt hemlands ambassad trädde fångvaktarna ett örngott över mannens huvud.”

Till en början blev jag chockad över nyheten. Behandlas intagna i svenska fängelser på det här förnedrande sättet? Anklagelserna var så pass allvarliga att de ledde till en utredning ledd av justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt som tog den 28:e januari initiativet till utredningen. Utredningen innehåller sakförhållanden som kriminalvården Hällby har fått redogöra för, bestämmelser i författningen samt JO:s prövning och bedömning.

I fråga om sakförhållanden föreligger inga oklarheter; den intagne har fått ha på sig vuxenblöja, belagts med midjefängsel och fått en örngott över huvudet vid transporten till avvisningsplatsen. 25-åringen hade under sin vistelse agerat våldsamt mot personal, uppträtt sexuellt olämpligt mot kvinnliga vårdare genom att bland annat onanera samt smetat sin egen avföring på sig själv och cellen väggar. Användningen av fängsel motiveras med syftet att begränsa hans möjligheter till våld mot personal. Det ledde också till att personalen inte behövde använda omfattande våld varje gång de skulle komma i kontakt med honom. Blöjan användes eftersom han vägrade gå på toaletten för att uträtta sina behov. Örngottet användes slutligen vid transporten  på grund av den intagnes konstanta spottande på personalen.

Trots att handlandet var motiverat fick kriminalvården kritik från JO.  ”Enligt min mening förtjänar Kriminalvården allvarlig kritik för att det i den aktuella situationen saknades utrustning av annat och bättre slag som hade skyddat personalen utan att begränsa J.M.N:s syn, hörsel och orienteringsförmåga. Däremot anser jag inte att den personal som agerade vid tillfället i fråga bör kritiseras.” Kriminalvården får alltså använda utrustning som är avsedd för att hindra intagen från att t.ex. spotta mot personal, men utrustningen får ej begränsa den intagnes syn, hörsel och orienteringsförmåga vilket örngott gör. Hade de använt en avsedd spotthuva hade de inte fått kritik för denna del. Det är emellertid inte den enskilde kriminalvårdarens ansvar att se till att komplett utrustning finns. Ansvaret ligger på cheferna eller andra utnämnda personer på anstalten/häktet.

När jag läser utredningen får jag förståelse för kriminalvårdens agerande. Dessutom har de handlat i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Den informationen framkommer inte i medias bild av händelsen, vilket inte är unikt i sig. Många gånger skapas åsikter bland allmänheten som bygger endast på en begränsad del av sanningen.

Artikeln i sin helhet hittar ni här:   http://www.expressen.se/nyheter/25-aring-behandlad-som-fangarna-pa-guantanamo/

Jo-utredningen i sin helhet hittar ni här: JO-hällby