Sevärt!

”Professor David P. Farrington från Cambridge University fick Stockholmspriset i kriminologi 2013 för sin forskning om hur man ska rädda barn från att hamna i kriminalitet. Han undersöker hur olika samhällsfaktorer påverkar barnet och hur samhället kan verka förebyggande. Från The Stockholm Criminology Symposium, inspelat i juni 2013. Arrangör: Brottsförebyggande rådet.”

http://www.ur.se/Produkter/178925-UR-Samtiden-Att-forebygga-brott-Radda-barnen-fran-ett-liv-i-kriminalitet