Tre blivande kriminologer berättar

Emma, Linnea och Veronica läser andra terminen på Kriminologiprogrammet i Sundsvall, Mittuniversitetet, och har följande att säga om utbildningen:

Denna utbildning fokuserar på att utreda och analysera. Vi har praktik under termin 5 (10 veckor). Praktikplatser kommer att förläggas inom olika verksamheter som tillämpar kriminologi i olika former. De som har hand om kriminologiprogrammet på mittuniversitet varierar en del kurser utifrån vad som är relevant, alltså det våra professorer/ doktorander forskar på/ kan mest om. Det är en utbildning som håller oss uppdaterade till relevanta ämnen vilket vi anser vara väldigt positivt med detta program.

Den teoretiska undervisningen omfattar kurser inom kriminologi, psykologi, sociologi, statsvetenskap och rättsvetenskap. Den praktiska undervisningen utgör sammanlagt 15 hp vilka är förlagda inom området kriminologi.

Våra lärare har erfarenhet från arbetsmarknaden, vilket vi anser är bra. En del lärare inom kriminologiprogrammet är från universitet utomlands, exempelvis Vancouver, Melbourne och Spanien.

Vi brukar ha gästföreläsare dock inte personer som presenterar oss för arbetsmarknaden. Detta vill vi förändra. Vi har stort inflytandet på programmets upplägg genom programrådet och ämneskollegium. Just nu har vi ordnat så att vi får en dag då flera personer kommer från olika verksamheter så att vi kan få bli presenterade för vad vi kan arbeta med. Dock har vi endast läst termin 1 och början på termin 2 vilket är grunder i kriminologin så vi tror att vi kommer få gå in djupare under år två och få träffa fler personer från arbetslivet.

Vi är nöjda med utbildningen som helhet, vi har väldigt mycket eget ansvar då vi endast har några föreläsningar i veckan. Vi tycker att det är en bra balans mellan föreläsningar och självstudier, då det är skönt med inte allt för många föreläsningar i veckan så man kan fokusera på sina studier.


 

Programmets upplägg ser ut som följanden:

Termin 1
Kriminologi GR (A), 30 hp
– Tillämpad kriminologi I, 15 hp
– Tillämpad kriminologi II, 15 hp
Kurserna vi läste i termin 1: Kriminalvården parallellt med kriminologiska teorier, straffrätt, rättspsykiatri, kvantitativa metoder, kvalitativa metoder, psykopati och riskbedömning.

Termin 2
Psykologi GR (A), 22,5 hp
– Introduktion psykologi, 7,5 hp
– Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
– Kognition, emotion och inlärning, 7,5 hp
Psykologin inriktar sig mycket på det biologiska.
Kriminologi GR (A), 7,5 hp
– Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp

Termin 3
Kriminologi GR (B), 22,5 hp
– Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp
– Viktimologi, 7,5 hp
– Psykopati, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Förvaltning och organisation, 7,5 hp

Termin 4
Kriminologi GR (B), 15 hp
– Partnervåld, 7,5 hp
– Uppsatsarbete, 7,5 hp
Juridik GR (A), Juridisk grundkurs, 15 hp

Termin 5
Kriminologi GR (C), 30 hp
– Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
– Forskningsmetodik II, 15 hp

Termin 6
Kriminologi GR (C), 30 hp
– Examensarbete, 15 hp
– Tillämpad Kriminologi III, 15 hp