Skolskjutningen i Trollhättan

Det är med brustet hjärta jag skriver detta. Denna dagen är och kommer förbli en mörk dag i svensk historia. Brott mot barn är alltid svåra att ta in; att dessutom utsätta barnen för brott i den miljö där de ska vara trygga är extra avskyvärt. En attack mot en skola är en attack mot hela samhället. Det är inte endast de individer som har blivit skadade eller dödade som är offer för detta brott. Det här dådet har fler offer än det går att fastställa i siffror. Alla som bevittnade händelsen, klasskamrater, andra barn på skolan, lärare och annan personal, föräldrar, syskon, vänner, sambos osv. De är offer. Mina tankar går till de föräldrar som sa ”vi ses” på morgonen, men som aldrig kommer få se sina barn igen. Mina tankar går även till gärningsmannens familj. Han har utsatt även dem för en eländig upplevelse.

Det som polisen vet hittills är att gärningsmannen är en 21-årig kille. Han har inte varit lärare på skolan, och inte elev heller. Han var svartklädd, maskerad, hade stick- och skjutvapen. Han har lyckats skada fyra personer, varav två har avlidit. När polisen anlände till skolan avlossade de två skott och träffade gärningsmannen i levern. Han är avliden.

Motivbilden är fortfarande oklar men spekulationer kring rasistiska avsikter bakom attacken börjar gro. Dessa antagande grundar sig på de högerextrema åsikterna han har visat på nätet. Enligt Aftonbladet gillar han sidor som hyllar Hitler och Nazistyskland. Han har även varit för att stoppa invandringen till Sverige. Kopplingen mellan hans åsikter och det höga antalet utlandsfödda på Kronogårdsskolan går inte att bortse ifrån. Jag anser dock att det är fortfarande för tidigt för att fastställa motivbilden.

När vi såg honom först trodde vi det var ett skämt. Han hade mask och svarta kläder och ett långt svärd. Det var elever som ville ta kort med honom och känna på svärdet.

Berättar en elev för SVT

Jag kollade bakåt och såg att han följde efter oss. Jag var  fruktansvärt rädd

Berättar en elev för Aftonbladet

Kriminologi med Österportgymnasiet

För en tid sedan blev jag kontaktad av en person från nätverket Transfer. Man kan kort säga att Transfer är en föreläsningsförmedling med syftet att fömedla kunskap, inspirera till lärande samt skapa kontakter mellan näringslivet och ungdomar i gymnasieskolan. Jag tyckte att konceptet i sig är inspirerande och utan tvekan gick jag med nätverket som föreläsare. Ca två veckor senare var jag på min första föreläsning som tog mig tillbaka till en stad som ligger mig nära till hjärtat; Ystad. Då fick jag träffa eleverna som läser en kriminologikurs som valfri kurs på årskurs 3. Jag skulle föreläsa utifrån frågeställningen ”Vem blir kriminell?”.

Till min hjälp hade jag statistik från Brå, samt två teorier. Den första är spänningsteorin som försöker förklara varför en individ blir kriminell. Andra teorin fokuserar på det motsatta och försöker kasta ljus på hur prosociala individer utvecklas i samhället. Den senare är teorin om sociala band. Dessa teorier är två av många, men jag valde ut just de två eftersom det är nästan tabu att läsa kriminologi utan att bekanta sig med dessa.

Jag använde mig även av elevernas input för att besvara frågan. I likhet med min föreläsning i Norrköping ville jag integrera elevernas egna tankar i föreläsningen, och därför hade jag förberett många frågor. De viktigaste slutsatserna fick eleverna dra själva, vilket de gjorde bra. Jag uppskattade också deras kritiska tänkande och nyfikenhet.

Några slutsatser från dagen var att män begår brott i större utsträckning än kvinnor. Det finns ett antal teorier om vad dessa könsskillnader beror på. En annan slutledning var att socioekonomiska problem har en stor betydelse för utvecklingen av en kriminell livsstil. Och slutligen att tidigt normbrytande beteende kan leda till kriminalitet i vuxen ålder. (Detta är självklart väldigt kortfattat, och jag tänker problematisera varje punkt mer utförligt i framtida inlägg)

Jag lämnade föreläsningen med en gåva från mig till ungdomarna i form av några reflektioner som skulle (förhoppningsvis) aktivera tankeverksamheten kring och intresset för kriminologin ytterligare:

– Varför begår rika brott?

– Hur kommer det sig att maskrosbarnen klarar sig i livet?

– Vad är kriminologins betydelse för preventivt arbete?