Ungdomstjänst

Ungdomstjänsten är den juridiska påföljden som motsvarar samhällstjänsten men som döms för ungdomar i åldrarna 15-21 år. Samhällstjänsten innebär oavlönat arbete ett visst antal timmar. I likhet med det får ungdomarna som blir dömda till ungdomstjänst arbeta utan betalt i kombination med samtal. Socialtjänsten hanterar dessa ungdomar och ansvarar även för samtalsdelen. Samtalen ska handla om kriminalitet och motivation men också om övriga problem/utmaningar/resurser i ungdomens liv.

För att kunna utföra ungdomstjänsten krävs ett negativt drogtest. Det innebär att alla får lämna urinprov innan de kommer ut till arbetsplatsen. Nykterhet under arbetstid är också ett krav, vilket är normalt av arbetsgivaren att begära av sina medarbetare. Alla som är yrkesverksamma förstår att droger och alkohol hör inte hemma på arbetsplatsen. Är det omöjligt att genomföra ungdomstjänsten eller om ungdomen missköter sig genom upprepad frånvaro eller annat olämpligt uppträdande på arbetsplatsen, får socialtjänsten återkoppla till åklagaren som i sin tur får överväga en ny påföljd.

I Malmö sköts ungdomstjänsten av socialsekreterare på Plattform Malmö. Dessa samarbetar med socialtjänsten på de olika stadområdena. Ett omfattande samarbete kring ungdomar finns mellan flera myndigheter i Malmö. Det mest framträdande är SSP-nätverket där skolan jobbar tillsammans med socialtjänst och polisen för att minska ungas kriminalitet och missbruk. Ett initiativ som jag anser är framgångsrikt och borde bli modell för samarbetet i flera av landets kommuner.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *