Kriminologi med Österportgymnasiet

För en tid sedan blev jag kontaktad av en person från nätverket Transfer. Man kan kort säga att Transfer är en föreläsningsförmedling med syftet att fömedla kunskap, inspirera till lärande samt skapa kontakter mellan näringslivet och ungdomar i gymnasieskolan. Jag tyckte att konceptet i sig är inspirerande och utan tvekan gick jag med nätverket som föreläsare. Ca två veckor senare var jag på min första föreläsning som tog mig tillbaka till en stad som ligger mig nära till hjärtat; Ystad. Då fick jag träffa eleverna som läser en kriminologikurs som valfri kurs på årskurs 3. Jag skulle föreläsa utifrån frågeställningen ”Vem blir kriminell?”.

Till min hjälp hade jag statistik från Brå, samt två teorier. Den första är spänningsteorin som försöker förklara varför en individ blir kriminell. Andra teorin fokuserar på det motsatta och försöker kasta ljus på hur prosociala individer utvecklas i samhället. Den senare är teorin om sociala band. Dessa teorier är två av många, men jag valde ut just de två eftersom det är nästan tabu att läsa kriminologi utan att bekanta sig med dessa.

Jag använde mig även av elevernas input för att besvara frågan. I likhet med min föreläsning i Norrköping ville jag integrera elevernas egna tankar i föreläsningen, och därför hade jag förberett många frågor. De viktigaste slutsatserna fick eleverna dra själva, vilket de gjorde bra. Jag uppskattade också deras kritiska tänkande och nyfikenhet.

Några slutsatser från dagen var att män begår brott i större utsträckning än kvinnor. Det finns ett antal teorier om vad dessa könsskillnader beror på. En annan slutledning var att socioekonomiska problem har en stor betydelse för utvecklingen av en kriminell livsstil. Och slutligen att tidigt normbrytande beteende kan leda till kriminalitet i vuxen ålder. (Detta är självklart väldigt kortfattat, och jag tänker problematisera varje punkt mer utförligt i framtida inlägg)

Jag lämnade föreläsningen med en gåva från mig till ungdomarna i form av några reflektioner som skulle (förhoppningsvis) aktivera tankeverksamheten kring och intresset för kriminologin ytterligare:

– Varför begår rika brott?

– Hur kommer det sig att maskrosbarnen klarar sig i livet?

– Vad är kriminologins betydelse för preventivt arbete?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *