Viktimologi

Viktimologi är ett begrepp som jag inte var bekant med innan jag började studera kriminologi. Redan under första terminen lärde vi oss en del viktimologiska aspekter och varför den är relevant till kriminologi. Men det är först när vi fick besök av Magnus Lindgren jag upplevde intresse för ämnet. Lindgren är bland annat fil. doktorand i psykologi med inriktning på viktimologi, och han jobbar på stiftelsen tryggare Sverige.

Viktimologin härstammar från kriminologi och termen började användas i slutet av 1940-talet, och den började som ett sätt att kategorisera brottsoffer utifrån ansvar och skuldgrad. Idag handlar viktimologi snarare om att studera brottsoffrets reaktioner på och upplevelser av brott. Också handlar den om att försöka ge en definition på brottsoffret, ifrågasätta bilden av det ideala brottsoffret, eller bekräfta den beroende på forskare. Även rätten, myndigheter som kommer i kontakt med brottsoffer studeras och granskas. Området är med andra ord väldigt stort och man kan ingripa det från flera olika håll.

En fråga som Lindgren tog upp på föredraget är själva brottsoffer-begreppet. Samhället har länge sett utsatta för brott som offer. Men hur blir det om de inte vill ses som ett offer? Ordet offer har ett negativt värde i sig. När jag hör det tänker jag på svaghet. Hur blir det då med den stora muskulösa mannen som blir misshandlad? Han är väl ett offer han också? Är det inte bättre då att kalla honom för brottsdrabbad eller brottsutsatt? Om vi gör det kvittar det hur stor och stark den drabbade är för man lägger ingen värdering i ordet. För i slutändan borde alla som drabbas av brott bemötas på samma sätt av myndigheterna.

Jag kommer hädanefter skriva brottsutsatt eller brottsdrabbad i bloggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *