Litteratur

En del litteratur som vi har haft:

  • Den sociologiska blicken. Att se bortom det uppenbara (Randall Collins )
  • Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen (Ingrid Sahlin)
  • Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin (Thomas Mathiesen)
  • Allmän förvaltningsrätt (Håkan Strömberg)
  • Rättssociologi som rättsvetenskap (Håkan Hydén)
  • Klassisk och modern samhällsteori (Andersen & Kaspersen)
  • Lagom mycket kriminalitet (Nils Christie)
  • Totala institutioner (Erving Goffman)
  • Violence – A micro-sociological theory (Randall Collins)
  • Straffrättens påföljdslära (Zila & Javerberg)