Förälderns rätt går före barnets – En debattartikel

Då har jag skrivit för Kriminalvårdens tidning Omkrim igen. Den här gången är jag publicerad med en debattartikel som följer samma tema som i min c-uppsats i kriminologi. Temat är medföljande barn till föräldrar intagna inom Kriminalvården. Artikeln handlar om barnets bästa och hur den beaktas av Kriminalvården och Socialtjänsten. Det perspektivet utgör en av andra perspektiv som uppsatsen handlar om. Allting får dock inte plats i en debattartikel.

Till skillnad från förra artikeln är denna publicerad på Kriminalvårdens startsida där debatten kan forstätta. Alla läsare kan delta genom att kommentera artikeln.

Det går bra att att klicka på följande länk för att komma direkt till debattsidan: Förälderns rätt går före barnets

C-uppsatsen finns också tillgänglig för läsning om det finns intresse för att se helhetsbilden: Medföljande barn till intagna inom Kriminalvården

Äventyr i Norrköping

942634_10206417891595943_3201544920619223309_n

Fredagen den 17:e april var jag i Norrköping för att prata om kriminologi för sistaårselever på Hagagymnasiet. Det hela började när jag för några månader sedan blev kontaktad av en lärare och fått erbjudandet att gästa skolan. Läraren jag haft kontakt med är kursansvarig för en nystartad kriminologikurs i skolan. Redan där blev jag imponerad. Att starta en sådan kurs för gymnasieungdomar gjorde mig glad och jag tackade ja för erbjudandet. Jag fick ca tre timmar till mitt förfogande. Första timmen höll jag i en föreläsning om kriminologi i allmänhet och kriminologprogrammet i Lund i synnerhet. Därefter blev det introduktion till dagens workshop med en faktabaserad genomgång om medföljande barn till intagna föräldrar inom Kriminalvården. Sedan var det dags för gruppdiskussionerna.

Övningen gick ut på att eleverna i grupp skulle diskutera lagstiftningen avseende den frågan. Grupperna skulle sedan möta varandra i en debatt för och emot dagens rättsreglering där de argumenterar utifrån olika perspektiv. Grupp 1 och 2 hade barnperspektivet i fokus, grupp 3 och 4 argumenterade utifrån föräldraperspektivet och sista två grupperna, 5 och 6, hade samhällsperspektivet i centrum.

Efter fredagen med eleverna blev jag än mer imponerad. Ungdomarna hade så många intressanta resonemang. De var nyfikna och utifrån det lilla jag fick pratat med dem har jag förstått att de är engagerade i sig själva. Det gör mig också glad. Dessutom var det en ny upplevelse för mig att hålla en föreläsning (vanligtvis befinner jag mig i den motsatta rollen) och övning. Det gör jag gärna om.