Förebygg mot självmord

Omkrim - Kriminalvårdens personaltidning

Omkrim – Kriminalvårdens personaltidning

Jag har skrivit om självmord för Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Artikeln handlade om suicidrisken bland Kriminalvårdens klienter.

För att läsa artikeln, och resten av tidningen går det bra att trycka på länken nedan eller söka på Kriminalvårdens hemsida www.kriminalvarden.se

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/personaltidningen-omkrim/omkrim1-3pdf