Det är officiellt

Nu kan jag med stolthet säga att jag är kriminolog. Den 5:e juni var det dags för examensceremonin som gick utmärkt.

Vad händer nu då?

Jag har heltidsjobb över sommaren på Kriminalvården i Ystad. Det är där jag började jobba i april förra året och där jag har jobbat i perioder sedan dess. Jag hade hoppats på en tillsvidareanställning (eller heltidsarbete året ut) i Ystad men eftersom anstalten i Kirseberg stänger tillfälligt för renovering kommer alla deras anställda att omplaceras runtom i Skåne. De har förtur till alla arbeten inom Kriminalvården och därmed hamnar vi vanliga dödliga utanför. Olyckligt för mig att det händer nu, men tur för dem att med omplaceringar. Jag söker alltså jobb för fullt. Tjänster som jag har sökt hittills har varit inom offentliga sektorn och för den största delen inneburit utredningsarbete. Som backup har jag sökt till masterprogrammet i kriminologi.

Tills jag vet vad som händer med mig efter sommaren tänker jag njuta av mina lediga dagar samt göra mitt bästa i Ystad. Jag är trots allt kriminolog och glad.

Vad är kriminologi?

Jag får ofta frågor som ”Vad är kriminologi?”, ”Finns det kriminologer?”, ”Vad jobbar man med?”, ”Är det som CSI?” osv.

Den korta definitionen är att kriminologi är läran om kriminalitet. Den långa förklaringen är att kriminologin är den samhällsvetenskapliga disciplinen som studerar:

– Kriminellt beteende och orsakerna bakom det.

– Utvecklingsvägar för kriminalitet.

– Normbrytande beteende och dess betydelse för en kriminell livsstil.

– Lagarnas tillkomst, tillämpning och samhällspåverkan.

– Sociala och rättsliga normer.

– Preventivt arbete och dess för- och nackdelar.

– Samhällets reaktioner på brott.

– Kriminalpolitik, kriminalisering och avkriminalisering av handlingar och fenomen.

– Påföljdssystemets effektivitet. 

– Viktimologi.

Jag kan skriva fler punkter om vad kriminologin innebär, men gemensamt för alla är att de har fokus på samhälleliga fenomen, sociala konstruktioner av brott samt teorier bakom kriminellt beteende och brottsprevention.

Så ja, kriminologer finns. Landets mest kända kriminologer är Leif GW Persson och Jerzy Sarnecki. Varken de två eller andra kriminologer har CSI-liknande arbetsuppgifter. Att säkra fingeravtryck, analysera dna och övrig bevissäkring är kriminaltekniskt arbete. I Sverige ansvarar Statens kriminaltekniska laboratorium-SKL för analyser av det slaget, medan kriminologer är intresserade av att analysera mänskligt beteende och sociala sammanhang.

Var kan kriminologer få jobb? Inom polisen finns många jobb då efterfrågan på civilutredare ökar. Kartläggning av brottslighet inom ett område är ett annat alternativ. Inom kommunal verksamhet kan man jobba med brottsförebyggande projekt, ta fram utbildningsmaterial till myndigheter eller arbeta trygghetsskapande åtgärder. Programverksamheten inom kriminalvården är en annan stor arena för kriminologer. Också att jobba som kriminalvårdare eller andra befattningar inom kriminalvården är möjligt.

En av mina kurskamrater som också praktiserar den terminen har sin praktik på socialdepartementet där hon får jobba med barnkonventionen och statens åtgärder mot bl.a barnpornografi. En annan kursare har fått praktik på en konsultfirma inom säkerhet där de utbildar andra företag i att skydda sin verksamhet, hantera hot och kriser osv. Kursaren fått i uppgift att utveckla strategier mot varumärkesintrång. Stiftelsen Tryggare Sverige har också fått en kriminologkandidat som gör en undersökning av anhörigstöd till våldsdödade.

Jag nämner några av mina kursares praktikplatser och uppgifter för att visa på konkreta arbetsplatser samt konkreta arbetsuppgifter. Det är också bra att känna till att kriminologyrket  kan innebära allt ifrån direkt kontakt med människor, pappersarbete i form av utredningar och kartläggningar, framtagning av material och utbildningar eller samverkan mellan myndigheter och organisationer. Det är det individuella intresset som styr valet av fokusområdet och därmed arbetsplatsen.

 

Min nya arbetsgivare

Efter sju veckor som kriminalvårdare på anstalten och häktet Ystad är det dags att skriva om kriminalvården som arbetsgivare och myndighet. Det finns oändligt mycket information att skriva om KV men jag tar det jag anser är mest intressant. Den som vill läsa mer kan gå in på hemsidan http://www.kriminalvarden.se/

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kriminalv%C3%A5rden_vapen.svg

Kriminalvårdens heraldiska vapen, som ni ser ovan består av en silvernyckel som låser in det gamla livet, och en guldnyckel som låser upp för ett nytt liv. De tre taggarna på nycklarna symboliserar kv:s tre huvudgrenar; häkte, anstalt och frivård. Skölden och kronan representerar Sverige och det svenska rättsväsendet.
Det kan sägas en del om KV:s devis ”Bättre ut” som står för vår vision men det viktigaste budskapet är att vi ska åstadkomma en positiv skillnad för våra klienter. Vi ska jobba klientnära, professionellt, rättssäkert och pålitligt.
KV:s arbete styrs av en mängd lagar, förordningar och föreskrifter. De mest centrala för det dagliga arbetet är:

 

Fängelselagen
Häkteslagen
Förvaltningslagen
Offentlighets- och sekretesslagen
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS)
Förordningen om verkställighet av frivårdspåföljder

 

Dessa finns att läsa i lagböcker eller på olika lagrum på nätet. En bra sida är https://lagen.nu/ . Riksdagens hemsida går också bra att använda, men där krävs det att man kan SFS-numret till den eftersökta lagen.
Som sagt finns det mycket mer på hemsidan att läsa. Jag kommer kontinuerligt att uppdatera med intressanta nyheter från kriminalvården.