Gärningsmän med allvarlig psykisk störning

Det finns i svensk författning omfattande reglering gällande lagöverträdare med psykisk störning. Men innan jag går in på lagstiftningen ska jag ge en kort definition av begreppet allvarlig psykisk störning.

Allvarlig psykisk störning är ett juridiskt begrepp som omfattar sociala, medicinska och psykologiska aspekter som ska underlätta för domstolen att fatta ett beslut i ett mål.

Socialstyrelsens definition av allvarlig psykisk störning omfattar fyra sjukdomstillstånd:

  • Psykos (tillstånd med störd verklighets uppfattning tillsammans med förvirring, tankestörning, hallucinationer eller vanföreställningar).
  • Svåra personlighetsstörningar med impulsgenombrott.
  • Svåra psykiska störningar med starkt tvångsmässigt beteende.
  • Svåra depressioner med självmordsrisk.

Depressioner verkar inte passa in i bilden och många av oss associerar dessa med nedstämdhet och ångest. En depression kan dock utvecklas till ett tillstånd av apati, självmordsförsök eller skapa kaos där ingenting betyder något.

Domstolen är den myndighet som beslutar om rättspsykiatriska undersökningen i samband med en domstolsförhandling. Påföljden ska då inte stanna vid böter (31:3§BrB). Rättsmedicinalverket ansvarar för den rättspsykiatriska undersökningen och utlåtandet.  Om det visar sig att gärningsmannen lider av en allvarlig psykisk störning får denne ej dömas till fängelse. Fängelseförbudet finns i 30:6§ BrB (med undantag). Istället blir man dömd till rättspsykiatrisk vård.

För den rättspsykiatriska vården ska bli aktuell krävs några kriterier:

  • Gärningsmannen har saknat förmågan att inse handlingens konsekvenser (saknar uppsåt)
  • Gärningsmannen har lidit av en allvarlig psykisk störning under tidpunkten för handlingen
  • Förvirringstillståndet ska inte vara självförvållat (t.ex. psykos pga. droger eller medvetet låtit bli att ta sin medicin)
  • Det föreligger ett vårdbehov

Hur blir det då när gärningsmannen uppfyller alla kriterierna men inte det sista; vårdbehovet? Det finns några undantag från fängelseförbudet då en person med psykisk störning ändå kan dömas till fängelsestraff. Men är det rätt av domstolen att straffa någon som inte haft insikt i det denne gjort? Är det rätt av samhället, oss, att döma människor som ej kunnat styra över sina handlingar?

Min nya arbetsgivare

Efter sju veckor som kriminalvårdare på anstalten och häktet Ystad är det dags att skriva om kriminalvården som arbetsgivare och myndighet. Det finns oändligt mycket information att skriva om KV men jag tar det jag anser är mest intressant. Den som vill läsa mer kan gå in på hemsidan http://www.kriminalvarden.se/

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kriminalv%C3%A5rden_vapen.svg

Kriminalvårdens heraldiska vapen, som ni ser ovan består av en silvernyckel som låser in det gamla livet, och en guldnyckel som låser upp för ett nytt liv. De tre taggarna på nycklarna symboliserar kv:s tre huvudgrenar; häkte, anstalt och frivård. Skölden och kronan representerar Sverige och det svenska rättsväsendet.
Det kan sägas en del om KV:s devis ”Bättre ut” som står för vår vision men det viktigaste budskapet är att vi ska åstadkomma en positiv skillnad för våra klienter. Vi ska jobba klientnära, professionellt, rättssäkert och pålitligt.
KV:s arbete styrs av en mängd lagar, förordningar och föreskrifter. De mest centrala för det dagliga arbetet är:

 

Fängelselagen
Häkteslagen
Förvaltningslagen
Offentlighets- och sekretesslagen
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS)
Förordningen om verkställighet av frivårdspåföljder

 

Dessa finns att läsa i lagböcker eller på olika lagrum på nätet. En bra sida är https://lagen.nu/ . Riksdagens hemsida går också bra att använda, men där krävs det att man kan SFS-numret till den eftersökta lagen.
Som sagt finns det mycket mer på hemsidan att läsa. Jag kommer kontinuerligt att uppdatera med intressanta nyheter från kriminalvården.

Brännmärk för livet

Jag sitter nu och tittar på ett program på Kunskapskanalen som heter Brännmärkt för livet. Många kvinnor utsätts för syraattacker i Pakistan. En läkare från London åker dit för att hjälpa att återställa ansiktena på några kvinnor. Det görs några intervjuer med både kvinnor som har blivit utsatta och män som har begått dessa brott. Eller ska jag säga handling för i deras ögon är det inga brott?

En 25 årig kvinna berättar att hennes man hade bränt hennes ansikte med syra, medan hennes svägerska och svärmor hällde på bensin och tände eld på henne. Man ser att hennes ansikte är fördärvat.

En annan ung kvinna berättar att hennes lärare brände hennes ansikte när hon hade vägrat ligga med honom. Det skedde när hon var tretton år.

En gravid och bränd kvinna önskar att hon ska få en pojke eftersom en flickas framtid är osäker. För att en flicka kan råka ut för samma missöde som sin mamma.

Det är bara tre berättelser av många. Fenomenet är så vanligt att det har bildats en stiftelse och uppsökande verksamhet för syra-skadade kvinnor. Hur har det kunnat bli på det sättet? Hur rättfärdigar gärningsmännen sina gärningar? Hur kan man skada någon man känner så illa?

Här försöker två män rättfärdiga sina gärningar:

En man berättar att 99% av alla kvinnor som besöker brännskadeavdelningen på sjukhuset har själva orsakat sina skador!

En annan man berättar att han hade gjort så mot frun eftersom hon hade varit otrogen. Några män som står vid honom tar hans parti genom att säga att ingen man ska behöva tolerera otrohet.

Den ena förnekar förekomsten av fenomenet medan den andra avlägsnar ansvaret ifrån sig och lägger det på kvinnan istället. Det är egentligen två vanliga strategier när kriminella handlingar ska försvaras. Att sätta upp en mur som inte släpper in signalerna om att något är allvarligt fel. När den mentaliteten dessutom präglar ett helt samhälle, och en skev människosyn i allmänhet och kvinnosyn i synnerhet genomsyrar det, blir den muren enormt svår att riva ner. Bekräftelser på att man har gjort rätt strömmar in från flera håll. Ett tänkande som är svårt att bryta eftersom man är uppvuxen med det… skulle många tänka, men jag undrar en sak; alla de andra som inte begår dessa hemska gärningar, varför gör inte de det?

Vid slutet på programmet visas att några kvinnor i det pakistaniska parlamentet har lyckats få igenom en ny lag som ger syra-attackerare livstidsfängelse. Det är självklart glädjande. En lag kan dock inte ensamt förändra mycket, och kanske förändrar den inget alls. Varför? Det tar jag i nästa inlägg!

Termin Fyra

Den 22/1 sparkades programmets fjärde termin igång. Den är ganska flexibel och består av två delar.

Första delen

Det är den obligatoriska delen och består av juridiska studier omfattande 15 hp. Straffrätten står i fokus till skillnad från termin 2 då det var offentliga rätten som vi läste. Kursen ges på halvfart och löper över hela terminen, dvs. fram till juni. Vi har föreläsningar en gång i veckan och vissa veckor har vi även seminarier som är obligatoriska.

Behöver jag säga att jag älskar den kursen? Straffrätten är min starka sida och det kändes bra på de första föreläsningarna eftersom jag kunde det som lektorn pratade om. Han gick igenom straffrättens allmänna läror. Det är de principer och tankar som styr straffrätten men som inte alltid finns uttryckta i en paragraf. De finns istället i doktrin samt praxis och de får man lära sig helt enkelt. Den närmaste delen ska ägnas åt brottsbalkens andra avdelning som behandlar själva brotten.

Andra delen

Består av en valfri kurs på minst 15 hp, men den ska ändå ha anknytning till det kriminologiska området. Några exempel på kurser som mina klasskamrater har valt att läsa är psykologi, sociologi, rättssociologi, statistik, statsvetenskap, mänskliga rättigheter, rättsvetenskap och diverse juridiska kurser. Som ni ser är valmöjligheterna stora, men man kan t.ex. inte läsa konst, språk eller fysik. Det är uppenbart att de saknar koppling till kriminologin.

Själv ska jag läsa Allmän socialpsykologi 15 hp distans på Växjö. Även den löper under hela terminen och jag kommer vara i Växjö vid fem tillfällen för seminarier. Psykologi är jag också väldigt intresserad av så den kursen har jag också sett fram emot. Mindre roligt att behöva åka så långt en gång i månaden men den fanns inte någon annanstans.

Den terminen känns bra med andra ord :)