Finns det laga hot?

I gårdagens avsnitt av Veckans brott fick Leif GW Persson en fråga om skillnaden mellan laga och olaga hot, samt laga och olaga misshandel. Han förklarade inte skillnaden särskilt bra, anser jag, och därför tänkte jag redogöra för skillnaden här.

Laga och olaga hot

Som GW förklarade är allvarlighetsgraden i hotet avgörande samt att hot ska ha ”en viss kvalitet” för att det ska accepteras som olaga hot. Det är inte helt korrekt måste jag säga. Ibland räcker det att säga till någon ”Jag vet var du bor” för att det ska anses vara ett hot. Inget konstigt med uttalandet men den samlade bilden kring situationen när uttalandet yttras är avgörande. Vad har de iblandade för relation till varandra? Vilken ton använde personen som uttryckte orden? Vad har utspelat sig innan orden sades? Hur personen som tar emot ett hot upplever detta spelar också viktig roll.

”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.”, lyder det i 4 kap 5§ 1 st Brottsbalken. I kommentarerna till paragrafen står bl.a. att ett hot utgör ett olaga hot även om den hotade inte blir rädd för att denne inte förstår allvaret i situationen. Om hotet däremot inte kommer fram till den hotades kännedom utgör det inget olaga hot. Det är alltså komplicerat och därför ska en juridiskt kunnig domstol avgöra frågan i varje enskilt fall.

Det finns enkla tumregler ändå. Ett hot om en olaglig handling är ett olaga hot. En olaglig handling kan vara att slå en person eller förstöra dennes egendom, att skada någon bekant till personen som hotet riktar sig till osv. Det är alltså en i lagen straffbelagd handling. Man kan hota utan att göra sig skyldig till brott. Exempelvis kan en lärare hota att underkänna en elev i ett visst ämne om eleven inte uppnår kriterierna till ett godkänt betyg. Detta är helt lagligt eftersom det inte är förbjudet enligt lagen att ge underkänt betyg till en elev.

 

Laga och olaga misshandel

I juridiken och lagstiftningen finns inte uttrycket ”olaga misshandel”. Misshandel är misshandel. Däremot kan en person samtycka till misshandel. Vi samtycker t.ex. till misshandel vid kirurgiska ingrepp, inom sport som exempelvis boxning eller inom vissa lekar där misshandeln är av ringa grad som kan vara enstaka slag. Man kan däremot inte samtycka till grov misshandel som kan lämna svåra brännmärken, djupa sår och inte heller samtycka till stympning av kroppsdelar.

Samtycket regleras i 24 kap 7§ Brottsbalken och lyder som följande ” En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. Lag (1994:458).”

En till sida

Jag blev så glad när jag för några veckor sedan fick ett mejl från en Kim Friis där hon visar intresse för min sida och undrar om jag ville skriva ett inlägg till hennes sida kriminologin.se. Självklart ville jag det och nu finns ett inlägg innehållande en presentation av mig synligt på hennes sida.

Kim Friis är en nyexaminerad kriminolog som vill skapa en webbplats där läsare kan få en bild av kriminologin som yrke, samt vilka möjligheter arbetsmarknaden erbjuder kriminologer. Hon ger kriminologer ett ansikte också genom att låta dem presentera sig själva, sin utbildning och sitt arbete. Och tro mig, alla kriminologer har inte Leif GW Perssons ansikte. Gå in och ta en titt vet jag så får ni se med egna ögon.

www.kriminologin.se

Har jag skrivit A får jag skriva B

Jag har i inlägget före detta skrivit att jag skulle läsa mer om Leif GW Persson. Jag har bl.a. läst hans ”Gustavs Grabb”. Nu vågar jag påstå att jag vet vem han är, vad han har gjort och varifrån hans storhet kommer. Han var unik och nytänkande för sin tid. Han har gått igenom en hel del, stått ut med mycket och gjort en lång resa som inte är slut än. Vissa saker han har gjort var inte helt klanderfria, men vem har inte gjort sånt?

Jag kan inte låta bli att se annorlunda på honom efter att jag läst om hans liv. Den stora mannen och framgångsrika kriminologen…. Nej, det är inte det jag ser. Jag ser en man som en gång i tiden var en liten pojke med stora drömmar. En pojke som gjorde allt rätt och förverkligade drömmarna. De blev till och med bättre än någon hade kunnat föreställa sig. De har blivit så verkliga att de har förvandlast till spöklika mardrömmar som har förgjort honom en bit i taget.

Hans framgång har blivit hans undergång.
Det är den bilden jag har fått.
Det är den bilden jag har!

Vem är du GW?

Många vet inte vad en kriminolog sysslar med och det har jag upptäckt sedan jag började studera. När folk frågar vad jag läser och jag svarar börjar det ställas frågor. En inte helt ovanligt återkommmande fråga är i stil med ”Är det som Leif GW Persson?” Ja, det är det. Han är kriminolog.

Jag vet väl vem han är. Han är så känd så det går inte att missa att känna till honom. Men vad gör han egentligen? Jag vet vad en kriminolog gör men jag har ingen aning vad GW gör, har gjort eller vad som gjort honom så känd. Frågan ovan har inget emot. Det är normalt att associera till personer, fenomen eller händelser när man ska försöka förstå något. Det gör jag också. Det som däremot stör mig är att många antar att han är min idol eller förebild, samt att jag vill bli som honom. Nej! Jag kan inte ha en idol som jag vet så lite om som bara namnet och yrket. Och nej, varför ska jag bli som honom när jag kan bli som mig själv? När jag kan bli bättre?

Jag retar mig kanske på antagandet eftersom han inte är min kriminologiska förebild. För ett en gång för alla förstå mig på Leif GW Perssons storhet har jag bestämt mig för att läsa hans biografi ”Gustavs grabb”.

Jag har börjat med några sidor idag och den verkar lovande.

Att själv skildra sitt liv och sin verklighet är kanske inte så autentiskt då man är högst subjektiv. Men hur man pratar om sig själv säger en hel del om hur man är. Därför är hans självbiografi en värdefull källa för att lära känna den mannen, men samtidigt ska jag skaffa mig mer information om honom på annat håll.