Ondskan

Ondskan, dess mening och källa är något som har förbryllat människan i alla tider. Vad är ondska och var kommer den ifrån? Födds vi goda eller onda? Kan man vara både ond och god samtidigt?

Utan att ha några vetenskapliga belägg tror jag att människan födds ond. Det lilla barnet saknar samvete och hänsynstänkande. Det är i högsta grad egoistiskt då allting handlar om det och dess behov och begär. Under socialisationsprocessen som påbörjas redan under barnets första levnadsdag bearbetas de icke önskvärda dragen bort för att ersättas med personlighetsdrag som vi anser är grunden för att fungera i samhället. Barnet uppfostras till att respektera och ta hänsyn till andra och deras känslor, dela med sig, vara hjälpsam osv. Jag menar att de senare, i samhället accepterade, egenskaperna är inlärda och ej medfödda.

Vissa socialisationsteoretiker förklarar normbrytande beteende som t.ex. kriminalitet och missbruk som ett snedsteg i socialisationsprocessen. Jag håller med. Svag socialisation av flera olika anledningar kan leda till problematiska förhållningssätt till övriga samhället, men jag tror inte att svag socialisationsprocess skapar det destruktiva beteendet. Den misslyckas bara att trycka ner den sanna naturen.

Jag är medveten om att det är ganska extremt att tycka att människor är onda i naturen. Ondska för mig är just avsaknaden av samvete, sympati och empati. Alltså menar jag inte att alla människor är kapabla att t.ex. brutala handlingar. För aggressivitet krävs genetiska faktorer också. Jag menar att alla är kapabla till att prioritera sig själva framför andra i skarpa situationer.