Myter om brott och otrygghet

Stiftelsen Tryggare Sverige har nyligen kommit ut med en kartläggning om de tretton mest vanliga myterna som allmänheten har om brott och otrygghet.

Genom följande länk kan ni läsa kortfattat om alla tretton myterna: Tretton myter om brott & (o)trygghet

Den myt som jag ofta hör är nr.2. Denna behandlar förebyggande åtgärder och straff och lyder som följande ”Den bästa brottsförebyggande åtgärden är att sätta de som begår brott bakom lås och bom”. Varför detta är en myt förklaras närmre i artikeln.

Tryggare Sverige är en NGO-organisation  (non govern­mental organiza­tion) som verkar för att tillgodose brottsdrabbades rättigheter i samhället. Stiftelsen har också som mål att bidra med nya kunskaper inom trygghetsområdet. Mer om stiftelsen arbete, värdegrund och bidrag för Sveriges trygghet kan ni läsa HÄR.