Förälderns rätt går före barnets – En debattartikel

Då har jag skrivit för Kriminalvårdens tidning Omkrim igen. Den här gången är jag publicerad med en debattartikel som följer samma tema som i min c-uppsats i kriminologi. Temat är medföljande barn till föräldrar intagna inom Kriminalvården. Artikeln handlar om barnets bästa och hur den beaktas av Kriminalvården och Socialtjänsten. Det perspektivet utgör en av andra perspektiv som uppsatsen handlar om. Allting får dock inte plats i en debattartikel.

Till skillnad från förra artikeln är denna publicerad på Kriminalvårdens startsida där debatten kan forstätta. Alla läsare kan delta genom att kommentera artikeln.

Det går bra att att klicka på följande länk för att komma direkt till debattsidan: Förälderns rätt går före barnets

C-uppsatsen finns också tillgänglig för läsning om det finns intresse för att se helhetsbilden: Medföljande barn till intagna inom Kriminalvården