Termin 6, sista terminen

Min sista termin har pågått nu i cirka två månader. Två intensiva månader måste jag medge. De 6 första veckorna innebär 6 vetenskapliga essäer som skulle vara runt 7 sidor långa och redovisas på ett seminarium varje tisdag när arbetet är inlämnat. Första veckan var temat valfritt, och därefter hade vi fyra teman för att sedan skriva fritt igen till sista essän som skulle vara dubbelt så omfattande som de andra. Sista arbetet skulle dessutom redovisas inför fler än endast kurskamraterna; föreläsare, andra studenter och övriga intresserade. Tre arbeten skrev jag i grupp och tre skrev jag själv.

Som kriminolog kan man skriva om oändligt många ämnen även om det finns ett tema som begränsar valalternativen. Jag tänkte skriva ner vad jag har producerat den terminen ifall någon skulle behöva inspiration.

Vecka 1, valfritt tema: ”Normbildning och medias bild av rätten”

Vecka 2, postkolonialism:  ”Sveriges sexköpslag – de glömda kvinnorna”

Vecka 3, Max Weber:  ”Thomas Rudin – när rika begår brott”

Vecka 4, social kontroll: ”Polisens volontärer: Den sociala rollen i samhället”

Vecka 5, boken Toward a unified criminology: ”Kriminella gäng och dess komplexitet ur ett kriminologiskt perspektiv”

Vecka 6, valfritt tema: ”Tidigt normbrytande beteende och betydelsen för kriminalitet i vuxen ålder”

Det var innehållet i delkurs 1. Delkurs 2 är det som man har förberett sig för under hela utbildningen; C-uppsatsen, kandidatuppsatsen eller som det också kallas examensarbetet. Kära barn har många barn! Till den stora uppsatsen skriver jag om medföljande barn till föräldrar i fängelse. Arbetet är i full gång och det är många trådar att hålla i samtidigt, men när allting sitter på sin plats kommer jag ha ett utmärkt arbete att avsluta min utbildning med.

När jag har mer tid kommer jag att skriva både om c-uppsatsens innehåll och essäerna mest intressanta resultat och slutsatser.