Förebygg mot självmord

Omkrim - Kriminalvårdens personaltidning

Omkrim – Kriminalvårdens personaltidning

Jag har skrivit om självmord för Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Artikeln handlade om suicidrisken bland Kriminalvårdens klienter.

För att läsa artikeln, och resten av tidningen går det bra att trycka på länken nedan eller söka på Kriminalvårdens hemsida www.kriminalvarden.se

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/personaltidningen-omkrim/omkrim1-3pdf

Intressant fakta

Det är lika tragiskt varje gång en människa placerad i häkte eller anstalt tar livet av sig. Att ångra sin handling, känna sig orättvist behandlad samt ovetskapen om framtiden tär på häktade och intagnas krafter. Adderar vi isoleringen som en häktning eller en fängelsevistelse innebär blir påfrestningen outhärdlig. För många är den enda isolerings-/tvångssituationen de har upplevt tidigare är kanske att sitta 40-45 minuter i ett klassrum och lyssna på en tråkig lektion. Nu sitter de isolerade från omvärlden i flera dagar, månader eller år. Ett självmord kan under sådana omständigheter verka som det enda tillfredsställande alternativet för den lidande individen.

För att minimera riskerna för självmord och upptäcka självmordsbenägna individer i tid utför Kriminalvården en rad åtgärder. Ett exempel är regelbundna suicidscreeningar som utförs på bl.a. nya klienter när de anländer till ett häkte/en anstalt, befintliga klienter efter permissioner samt häktade som har fått besked från domstolen. Andra suicidpreventiva åtgärder är personalutbildningar, tillgång till psykologer/psykiatriker, övervakning och utökad tillsyn.  Det är emellanåt oundvikligt att förutse eller stoppa ett självmord trots alla åtgärder som dagligen tas av Kriminalvården.

Nedan följer statistik över suicid de senaste tio åren.

Statistik över självmord (suicid)

År Fullbordade
självmord
häkte
Fullbordade
självmord
anstalt
2014 1 (t.o.m 2014-08-05) 0
2013 2 2
2012 5 2
2011 4 3
2010 2 1
2009 2
2008 5 1
2007 12 1
2006 5 1
2005 4 3
2004 6 2

Källa: Kriminalvårdens incidentrapporteringssystem ISAP

Länk: https://www.kriminalvarden.se/Statistik/Sjalvmord/Statistik-over-sjalvmord-suicid/ 

 

När jag för ett par månader sedan hade tillsammans med flera kollegor utbildning i akutsjukvård och suicid frågade utbildaren, som är vakthavande befäl inom Kv, vilken grupp vi tror löper störst suicidrisk. Jag tänkte att det måste vara personer med olika slags beroenden eller missbruk. Jag hade fel. Kartläggningen av senaste årens självmord och självmordsförsök har visat att två grupper är särskilt utsatta. Den första gruppen består av personer som har begått våldsbrott mot en familjemedlem. Andra gruppen består av eko-brottslingar. Den gemensamma nämnaren för båda grupperna är förlusten av något viktigt; familjen och den falska ekonomiska fasaden man har byggt upp. Fynden är av betydelse när riskbedömningarna ska göras, men den enskilde kriminalvårdaren borde samtidigt se till helhetsbilden och lyssna till individen i första hand.

Slutligen vill jag nämna att självmordsförsöken inom Kriminalvården är betydligt fler än fullbordade självmord.