Ungdomstjänst

Ungdomstjänsten är den juridiska påföljden som motsvarar samhällstjänsten men som döms för ungdomar i åldrarna 15-21 år. Samhällstjänsten innebär oavlönat arbete ett visst antal timmar. I likhet med det får ungdomarna som blir dömda till ungdomstjänst arbeta utan betalt i kombination med samtal. Socialtjänsten hanterar dessa ungdomar och ansvarar även för samtalsdelen. Samtalen ska handla om kriminalitet och motivation men också om övriga problem/utmaningar/resurser i ungdomens liv.

För att kunna utföra ungdomstjänsten krävs ett negativt drogtest. Det innebär att alla får lämna urinprov innan de kommer ut till arbetsplatsen. Nykterhet under arbetstid är också ett krav, vilket är normalt av arbetsgivaren att begära av sina medarbetare. Alla som är yrkesverksamma förstår att droger och alkohol hör inte hemma på arbetsplatsen. Är det omöjligt att genomföra ungdomstjänsten eller om ungdomen missköter sig genom upprepad frånvaro eller annat olämpligt uppträdande på arbetsplatsen, får socialtjänsten återkoppla till åklagaren som i sin tur får överväga en ny påföljd.

I Malmö sköts ungdomstjänsten av socialsekreterare på Plattform Malmö. Dessa samarbetar med socialtjänsten på de olika stadområdena. Ett omfattande samarbete kring ungdomar finns mellan flera myndigheter i Malmö. Det mest framträdande är SSP-nätverket där skolan jobbar tillsammans med socialtjänst och polisen för att minska ungas kriminalitet och missbruk. Ett initiativ som jag anser är framgångsrikt och borde bli modell för samarbetet i flera av landets kommuner.

Termin 5

Utbildningens femte termin består av antingen arbetslivspraktik, utlandsstudier eller en valfri kurs omfattande 30 hp. Att fritt kunna välja vad man ska göra denna termin är för att ge studenten möjligheten att utforska det kriminologiska fältet utifrån eget intresse. En del vill se hur man jobbar internationellt. En del vill läsa mer teoretiskt, medan andra vill lämna universitetsvärlden och komma ut till verkligheten. Jag tillhör den sista gruppen. Att läsa kriminologi är roligt, men jag har tröttnat på att läsa och vill istället göra.

För fyra veckor sedan började jag på Plattform Malmö som tillhör Sociala resursförvaltningen i Malmö Stad. Där jobbar man med flera verksamheter som t.ex. Konsultationsteamet för avhoppare från kriminella gäng, Stödcentrum för brottsutsatta och MST-teamet för familjebehandling. Huvudgruppen de riktar sig till är alltså människor som har hamnat i otillbörliga förhållanden.

Själv jobbar jag strategiskt med projektet Våga vittna som ska öka ungdomars kunskaper om rättsväsendet, rättsprocesser när brott blir anmält tills det att någon blir dömd för det brottet, vilka skyldigheter och rättigheter ett vittne har samt vilket stöd detta kan få. Min andra vetenskapliga uppgift blir att göra en utvärdering av ungdomstjänsten i staden. Det ska bli spännande att sätta igång med det arbetet som jag beräknar kommer börja nästa vecka.

Utöver praktiken har jag valt att läsa en kurs på 15 hp i rättspsykologi. Jag kunde bara inte gå miste om att läsa den kursen som innehåller så många intressanta moment.

Mer om Våga vittna, Ungdomstjänsten och rättspsykologin kommer jag att skriva om i varsitt inlägg.