Kan lagen förändra?

Nej!

Om jag har lärt mig något under mina kriminologiska studier så är det att en lag, en författning, en paragraf, inte kan förändra samhället ensamt. Det är av enorm betydelse att andra krafter i samhället står bakom t.ex. en ny lagstiftning för att den ska få en effekt.

Om jag tar exemplet från förra inlägget där en kvinna i Pakistan lyckades få igenom ett lagförslag om livstidsfängelse för gärningsmän i fall rörande övergrepp med syre mot kvinnor. Det låter bra att det finns en sådan lagstiftning men om den kommer att minska övergreppen är osäkert. Ett första hinder finns på mikronivå, individnivå. Då kan man fråga sig om den drabbade kvinnan alltid anmäler. Kvinnor i Pakistan lever under utsatta förhållanden och under förtryck från mannen de lever ihop med och oftast även dennes familj. Rädslan för egna livet, och ibland för barnens liv, gör att det krävs mod att anmäla. Ett mod som är svårt att hitta när man har levt under destruktiva förhållanden under en lång period.

Ett annat problem finns på organisationsnivå; den så kallade mesonivån. Myndighetspersoner, som består av män till största delen, ska tro på anmälaren. Polisen ska ta första steget att skydda kvinnan genom att avlägsna gärningsmannen. Kommer de göra det? Kommer de vara objektiva? En åklagare måste ta på sig fallet. Kommer de kräva betalt som kvinnan inte kan tillhandahålla? Kommer en åklagare ta den svages parti? Om de båda stegen går igenom, hänger resten på domstolen. Kommer domstolen tro på kvinnan? Kommer den vara objektiv?

Det finns många fler exempel med samma problematik. Människors syn, levnadsvillkor och möjligheter till skydd måste förändras för att uppnå den avsedda effekten med en ny författning. Och som blivande kriminolog (och rättssociolog kanske) vågar jag påstå att sociala normer makt i samhället är större än rättsnormernas. En rättsnorm kan mycket väl leda till en förändrar social uppfattning, men den kan inte uppfylla sin funktion utan stöd av samhällets övriga normer.